implement a contract

  1. bir sözleşmeyi
  2. Fiil mukaveleyi yürürlüğe koymak