1. Geçişli Fiil anıştırmak, imlemek, ima etmek.
    His manners imply that he would like to come with us.
  2. Geçişli Fiil içermek, tazammun etmek, zımnen delâlet etmek.
    Refusal to answer implies guilt. Blushing implies shyness.
  3. Geçişli Fiil demek istemek, belirtmek, murat etmek, ifade etmek, kasdetmek.
    Are you implying that I am not telling the truth?
  4. Geçişli Fiil (bkz: enfold ), (bkz: entangle ).
zımni Sıfat, Hukuk
zımni tanıma İsim, Uluslararası Hukuk
bir taahhüt içermek Fiil
zımnen kabul ettiğini belirtmek Fiil