impregnable

  1. Sıfat zaptedilemez, fethedilemez, (zorla) ele geçirilemez, istilâ edilemez.
    an impregnable fortress.
  2. Sıfat sağlam, metin, dayanıklı, yenilmez, başeğmez, mağlûp edilemez.
    impregnable defenses/arguments. impregnable moral strength.
  3. Sıfat döllenebilir, gebe bırakılabilir.
ele geçirilmesi olanaksız kale