improve on sb's ideas

  1. Fiil bir kimsenin fikirlerini dinleyerek doğru yola girmek