improve one's capital position

  1. Fiil, Bankacılık sermaye yapısını güçlendirmek