improve one's time

  1. Fiil zamanını iyi kullanmak
  2. Fiil vaktini iyi kullanmak
  3. Fiil vakit ktiinıiyi kullanmak