impute a fault to

bir kabahati birinin üstüne yıkmak Fiil