in a circle

tartışmayı bir sonuca vardırmamak Fiil
dar bir çevrede yaşamak Fiil