1. toptan, götürü, topyekûn, hep birden yekten, ayrıcasız, istisnasız.
üzülmek, vicdan azabı çekmek, yüreğinin yağı erimek, boğazı tıkanmak/düğümlenmek.
üzüntüden boğazı tıkanmak/düğümlenmek, tıkanır gibi olmak.