eliyle
taşınırken kırmamak için dikkatli davranmak Fiil
himayesinde
polis nezaretinde
itina etmek Fiil
birinin görevini yaparken dikkat ve becerisini göstermek Fiil
görevini yaparken dikkat ve beceri göstermek Fiil