1. ortaklaşa, müştereken, birlikte, beraber.
    in common with … : … ile ortaklaşa/ortak olarak.
müşterek mülkiyet
müşterek ayni hak
ortak çıkarları olmak Fiil
ortak menfaati olmak Fiil
ortak menfaatleri olmak Fiil
ortak benzerlikleri olmamak Fiil
birlikte sahip olmak Fiil
arazi üzerinde müşterek mülkiyet
birlikte seçim
şayi Hukuk
bir şey üzerinde birden fazla kişinin sahip olduğu mülkiyet hakkı
müşterek malik İsim, Hukuk
paylı malik İsim, Hukuk
bir gayri menkule ortaklaşa malik bulunan kimseler İsim
hiç bir ortak yanları yok
geçer
biriyle birlikte hareket etmek Fiil
ortak bir facia sonucu ölmek Fiil
biriyle ortak yanı bulunmamak Fiil
bir şeye ortaklaşa zilyet olmak Fiil
(Br) adi vasiyetname formu
mülkiyeti iki ya da daha çok sayıda kişiye ait olan hisse senedi sertifikaları İsim
iki ya da daha çok sayıda kişinin ayrı ayrı paylarda sahibi olduğu tasarruf hesabı
iki imzalı çek ya da senet hesabı
alçakgönüllü
bir kimsenin başka birinin arazisinde maden veya taşocağı işletme hakkı
itibarı yüksek olmak genel kanaate göre