in contrast with sth

  1. 'ye karşıt olarak
  2. buna mukabil
  3. Fiil ...'ye karşıt olmak