hayatı için endişe etmek Fiil
hayatı için endişe etmek Fiil
tehlikeyle karşı karşıya olan kültür değerleri İsim
tehlikeli durum
manevi tehlikede bulunmak Fiil
ölümle sonuçlanabilecek tehlike içinde olmak Fiil
gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda Zarf, Hukuk
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Zarf, Hukuk
tehlike karşısında
tehlike karşısında
azami tehlike durumunda