1. yeşermiş, yapraklanmış.
    The trees will soon be in leaf: Ağaçlar yakında yeşerir/yapraklanır.
    come
    into leaf: yapraklanmak, yeşermek.
    The trees come into leaf in spring.