bir vekâletnamedeki bir yetkinin sınırlarını çizmek Fiil