in the foreseeable future

  1. Zarf yakın gelecekte
  2. (a) yakın gelecekte, pek yakında, kısa bir süre sonra.
    We'll need some more money in the foreseeable
    future. (b) (olumsuz tümcelerde) uzun (bir) süre (içinde), bir hayli zaman, uzun müddet.