in the negative

  1. olumsuz, menfi.
    The reply, when it finally came, was in the negative: Nihayet olumsuz cevap geldi.
olumsuz cevap vermek Fiil
olumsuzluk iddiasında bulunmak Fiil
olumsuz cevap halinde
olumsuz oy vermek Fiil