including but not limited to the following

  1. Zarf, Hukuk bunlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdakiler dahil olmak üzere