1. gelen, giren.
  incoming traffic. incoming mail. incoming tenant.
 2. (bir kimsenin) yerine geçen, (işe) başlayan.
  the incoming mayor. the incoming President.
 3. ele geçen (kâr vb.).
 4. yeni (hükümet, yıl).
  incoming year.
 5. girme, gelme, giriş, geliş, muvasalat.
 6. incomings: gelir, varidat.
(US) gelen takas çekleri İsim
gelen mallar İsim
gelen fatura
alış faturası
gelen mektup bular İsim
gelen mektuplar İsim
gelen şehirlerarası telefon çağrısı
gelen posta
yeni belediye başkanı
trenin gelişi İsim
yeni gelen memur
yeni atanan memur
gelen sipariş
gelen siparişler İsim
yeni ortak
yeni a b
gelen yolcu İsim, Ulaşım
gelen posta
girişte kalite kontrolü İsim, İşletme
depo girişi
gelen depo malı
yeni kiracı
yükselmekte olan deniz suları İsim
önümüzdeki yıl
yeni yıl
sipariş akışı
gelen hükümet