incorrectly

yanlış muhakeme etmek Fiil
sakat düşünmek Fiil
yanlış tahakkuk ettirmek Fiil
adresi yanlış yazılı
hatalı basılmış