independent liability method

  1. bireysel sorumluluk metodu (iki veya da fazla sigorta ile temin edilen hasarın bölüştürülme metodu ,
    her bir sigortacının sorumluluğu ayrı ayrı hesapl