independent store

  1. (US) büyük bir satış teşkilatının şubesi niteliğinde olmayıp bireysel mülkiyet ilkesine göre hareket eden bağımsız satış mağazası
  2. (US) bağımsız
  3. tek başına çalışan işletme
  4. bağımsız satış mağazası