individual account

bireysel öğrenme hesabı (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim