industrial property

  1. sınai mülkiyet hakkı (patentler , sanayi tasarıları ve markalar
  2. İsim patent hakları
  3. sınai tasarım hakları ve markalar
  4. sanayi gayrimenkulü
  5. sanayi varlığı
  6. sınai mülkiyet hakkı
  7. sanayii gayrimenkulü
  8. sanayii varlığı
  9. sınaî mülkiyet
sınai haklar İsim, Medeni Hukuk
fikrî ve sınaî mülkiyet
sınai mülkiyetin korunması
sınai mülkiyetin korunması
sanayii emlaki hakları İsim
sanayi emlaki hakları İsim