inherent danger

  1. bir şeyin bünye ve niteliği gereği gösterdiği tehlike