inherent delay

  1. çalışmada yer alabilecek kaçınılması olanaksız sekte
  2. ara