1. ilk, ön, baş, başlangıç.
    The initial letter of a word. The initial stages of an undertaking. The initial
    talks were the base of a later agreement. The initial step of a process.
  2. ilk harf, bir sözcüğün ilk harfi.
  3. özel adın ilk harfi.
  4. (süslü) başharf: kitapta bölüm başını gösteren büyük harf.
  5. parafe etmek, (adının baş harflerini yazarak) kısa imza atmak.
    to initial a note or document.
bir kelimenin ilk harfini büyük yazmak, büyük harfle başlatmak Fiil, Dil ve Edebiyat
ilk harfi büyük yazılmış, büyük harfle başlayan Sıfat, Dil ve Edebiyat
bir belgeyi parafe etmek Fiil
başlangıç ayarı
ilk tevcih noktası İsim
ilk tahsisat
bir tadilatı onaylamak
tadilatı parafe etmek Fiil
bir tadilatı parafe etmek
ilk yaklaşma
ilk toplanma bölgesi
kuruluş malvarlığı İsim
ilk tayin
açılış bilançosu İsim
müzayedenin açılış fiyatı
götürü stok
(reklam) açılış kampanyası İsim
kuruluş sermayesi
başlangıç sermayesi İsim, İşletme
kuruluş harcamaları İsim
ilk taşıyıcı
ilk sınıflandırma
ilksınıflandırma
genel ihtiyaç yedek parçaları İsim
ilk temas
ilk yatırılan para
kuruluş maliyeti
ilk işe başlama maliyeti
(büyük daire seyrinde) başlangıç rotası İsim
başlangıç tarihi
ilk talep
ilk mevduat
(banka) ilk mevduat
başlangıç güçlükleri İsim
ilk temettü
ilk öğretim ve eğitim (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
ilk teçhizat
başlangıç gideri
işe başlama giderleri İsim
ilk kuruluş giderleri İsim
kuruluş giderleri İsim
ilk ateş emri
ilk ateş isteği
ilk ateş noktası İsim
ilk ateş mevzii
ilk model
ilk biçim
ilk teminat taksidi
ilk rota
ilk baş
(üretime) başlama masrafları İsim
ilk görüşme
başlangıç envanteri
başlangıç yatırımları İsim
başlangıç yatırımları İsim
ilk dağıtım
parafeli
(US) Br kontrol parafını taşıyan çek
monogramlı kâğıt
önleme
önleme açısı
bir ismin veya bir bölümdeki ilk sözcüğün ilk harfi
başlangıç marjı
vadeli işlemler piyasasında bir sözleşme satın alırken ya da satarken ödenmesi gereken depozito
başlangıç teminatı İsim, Bankacılık
ilk kitle
ilk toplantı
açılış toplantısı
ilk hedef
ilk hareket
başlangıç siparişi
başlangıç tedarik masrafları İsim
başlangıç ödemesi
(tiyatro) tek temsil
(taşımacılık) çıkış noktası İsim
başlangıç noktası İsim
çıkış mevzii
ilk mevzi
başlangıç primi
başlangıç üretimi
başlangıç program yükleyici
ilk halka arz İsim, Bankacılık
ilk satın alış
başlangıç primi
başlangıç (hayat sigortası) rezervi
(hayat sigortası) başlangıç rezervi
ilk yedek ikmal maddeleri İsim
başlangıç maaşı
başlangıç satışları İsim
başlagıç sürati
başlangıç sürati
başlangıç aşaması İsim
bir girişimin başlangıç aşamaları İsim
(envanter) açılış stoku
ilk abonman
ilk belirtiler İsim
İlk Öğrenim Alfabesi: İngilizce öğrenmeye başlayanlar içi 44 harfli fonetik alfabe. Kıs.:
I.T.A.
kalkış istasyonu
hesapları parafe etmek Fiil
temel talim ve terbiye
ilk değeri
bağlangıç hızı
başlangıç hızı
kurların aniden düşmesi
başlangıç bekleme süresi
(sigorta) başlangıç bekleme süresi
başlangıç yılları İsim
başlangıç aşamasında olmak Fiil
başlangıç güçlüklerini yenmek Fiil
asgari başlangıç iştirak payı
veznedarın parafe ettiği dekont
sözcüğü büyük harflerle yazmak Fiil