1. Sıfat iç, en içerde bulunan, içerideki, dahilî.
  the inner ear: iç kulak.
  the inner bark of the tree. an inner room.
 2. Sıfat samimî, gizli, şahsî, özel.
  His inner circle of friends. She kept her inner thoughts to herself.
 3. Sıfat merkezî, yetkili.
  the inner circle of the government: hükümetin yetkili çevreleri.
 4. Sıfat derunî, ruhî, zihnî, manevî, ruhanî.
  the inner life.
 5. Sıfat gizli, karanlık, belirsiz, müphem, saklı, âşikâr olmayan.
  an inner meaning/significance: gizli/derin anlam.
İç-Işık: dindaşlık
(Quakerism) inancına göre insanın ruhunda mevcut olup onu yöneten ilâhî kudret,
Hz. İsa'nın insanlara tuttuğu ışık.
İsim
İç Moğolistan, Çin yönetimindeki Güney Moğolistan. Resmî adı:
Inner Mongolian Autonomous Region.
Inns of Court (1). İsim
temple1 (4). İsim
hastalıktan (özellikle sıtmadan) kurtarılacak bölge
(İngiliz yasalarına göre) özel kraliyet, meclisi: sarayda bölme içinde oturan ve
“Junior Counsel”dan
daha yetkili olan meclis. outer bar
İsim
(Br) adliye müşaviri
İngiltere'de mahkemede davacı avukatı olarak duruşmaya çıkabilen avukat
iç güzelliği İsim
taban
iç grup: töreler, âdetler, düşünüşler üzerinde etkili küçük toplum. İsim
eski mahalle, şehrin en eski/harap ve fakirlerle meskûn mahallesi. central city İsim
ABD Kongresi ve Senatosu'nda liderlik gücünü elinde tutan küçük
resmi olmayan bir grup insan
iç avlu
iç kapı
internal ear İsim
iç liman
özel yaşam
manevî varlık, ruh, vicdan, insanın derunu, içyüz. İsim
mide, iştah.
A hearthy meal to satisfy the inner man. İsim
iç marj
derin anlamı
iç anlamı
gizli anlamı
bir maldan bir çok paketin bir arada ambalajlanması
iç sayfa
içeri
huzur İsim
iç huzuru İsim
iç gezegen: Güneşe en yakın olan Utarit, Zühre, Arz ve Merih gezegenlerinden herhangi biri. İsim
iç liman
iç çarpım. İsim
iç halka İsim
iç uzay: uzayın yeryüzüne yakın kısmı. İsim
insanın iç dünyası. İsim
denizaltı âlemi. İsim
nefis fsi mücadelesi
(oto) iç lâstik. İsim
tube ile ayni anlama gelir. otomobil iç lastiği. tubeless: iç lastiği olmayan.
lastik supabı
(araba) iç lastik supabı
iç lastik
iç lastik supabı
yakın samimi arkadaşlar çevresinden olmak Fiil
onmak Fiil
boğazına bakmak, karnını doyurmak.
nefsi körletmek Fiil
yemek yemeye gitmek Fiil
midesini doyurmak Fiil