1. İsim (makam/rütbe/mevki vb. gösteren) işaret, alâmet, nişan.
  2. İsim (herhangi bir şey gösteren) işaret, alâmet.
    insignia mourning: matem alâmeti.
    insigne ile ayni anlama gelir.
pilot brövesi