intelligent of

bir konunun en iyi bildiği bir alana girmesi