into effect

  1. yürürlüğe, mer'iyete, mevkii icraya.
    put into effect: uygulamak, tatbik mevkiine koymak.
    come/go/be
    brought/be put into effect: uygulanmak, yürürlüğe girmek/konulmak.
yürürlüğe konmak üzere olmak Fiil
bir şeyi gerçekleştirmek Fiil
gerçekleştirmek, yapmak, mevkii icraya koymak.
yürürlüğe koyma
yürürlüğe girmek Fiil
yürürlüğe girme
usulüne göre yürürlüğe konulmuş Sıfat, Hukuk
yürürlüğe giriş
yürürlüğe girmek Fiil
yürürlüğe girme
yürürlüğe koymak, uygulamaya koymak Fiil
yürürlüğe sokmak Fiil
bir şeyi yürürlüğe koymak Fiil
yasak yürürlüğe giriyor
kanun yürürlüğe girdiğinde
tatbik sahasına koymak Fiil