introduce refinements into a machine

  1. Fiil bir makineye yeni parçalar ekleyerek mükemmelleştirmek