introduce something to something

  1. Fiil birşeyi bir yere getirmek
  2. Fiil birşeyi bir yere ilk kez sokmak
birini birşeyle tanıştırmak Fiil
birşeyi birine tanıtmak Fiil
birşeyi birine tanıtmak Fiil
birini birşeyle tanıştırmak Fiil