irrelevant answer

  1. yersiz cevap
  2. davalı ile (olay ile) ilgisi olmayan cevap
  3. konu dışı cevap