1. diarrhoea
  2. catharsis
  3. diarrhea
  4. trots
verbal diarrhea
logorrhea
logorrhea İsim, Psikiyatri
cathartic
to loosen Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Tabiî olandan daha çok, daha sık ... dışkı çıkarma, amel, sürgün