ivory black

  1. fildişi karası: fildişi yakılarak yapılan siyah boya.
siyah fildişi boyası: fildişinin karbonlaşmasından elde edilir. İsim
Afrika esir pazarlarında satılan zenci köleler. İsim