1. şaka, lâtife.
  in jest: şakadan, şaka/lâtife olsun diye.
  to speak half in jest, half in eranest:
  yarı şaka yarı ciddî konuşmak.
 2. alay.
 3. eğlence, spor.
 4. eğlence/şaka konusu, güldürü(cü şey), mizah.
  a standing jest: herkese gülünç olan kimse/şey.
 5. (bkz: exploit ).
 6. şaka/lâtife etmek, takılmak, şaka söylemek.
  Don't jest about serious things.
  He's not a man
  to jest with: Hiç şakaya gelmez.
 7. alay/istihza etmek, alaya almak.
 8. şakaya vurmak, ciddiye almamak, önem vermemek.
 9. şakalaşmak.
çok esprili
şakacıktan şakadan
bir şeyi şaka yollu söylemek Fiil
her şeyi şakaya vurmak Fiil
 1. sign
 2. signal
 3. nice gesture
 4. İsim motion
 5. gesture
 6. gest
handsome gesture
to gesture Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

 1. Konuşurken, birisine bir konuyu anlatırken mânâya ... veya özellikle yapılan hareket