joint estate

  1. iştirak halinde mülkiyetli gayri menkul
  2. ortak mal varlığı
  3. iştirak halinde mülkiyetli gayrimenkul
iştirak halinde mülkiyet
bir emlak üzerinde birden fazla şahsın haiz olduğu mülkiyet hakkı