judicial act

  1. ika olunan ya da vaki olan bir şey hakkında hangi kanunun uygulanacağını gösteren kanun
  2. hakem kararı
  3. kazai tasarruf
  4. bir şey hakkında hangi kanun uygulanacağını gösteren kanun
kazai tasarruf