1. hızlandırmak, güçlendirmek, kuvvetlendirmek, heyecan vermek.