parayla çalışan otomatik plakçalar
kumbaralı pikap: para atılınca seçilen plağı çalan pikap.
juke ile ayni anlama gelir. İsim