kısırdöngü

  1. İsim vicious circle
  2. merry go round
vicious cycle İsim
vicious circle İsim

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Dönülüp dolaşılıp aynı noktaya gelinen ve ... olaylar silsilesi, fâsit dâire