kakıştırmak

  1. Fiil to keep pushing something slightly

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. İtip dürtmek, ... dürterek itmek