kanıtlamak

 1. Fiil to argue
 2. Fiil to attest
 3. Fiil to bring home
 4. Fiil to show
 5. Fiil to substantiate
 6. Fiil to demonstrate
 7. Fiil to establish
 8. Fiil to evidence
 9. Fiil to indicate
 10. Fiil to mean
 11. Fiil to prove
 12. Fiil to support
 13. Fiil to sustain
to controvert Fiil
to prove by document Fiil
to support by documents Fiil
to substantiate a statement Fiil
to substantiate an action Fiil
to strengthen a case Fiil
to disapprove a statement Fiil
to qualify a claim Fiil
to substantiate a claim Fiil
to prove a claim Fiil
to support a charge Fiil
to authenticate a claim Fiil
to bear out an assertion Fiil
to justify a statement Fiil
to rebutt a statement Fiil
to sustain a theory Fiil
to prove a claim Fiil
to justify a trip with good business reasons Fiil
to substantiate a charge Fiil
to establish a claim to a title Fiil
to give proof of sth Fiil
to prove the truth of sth Fiil
to establish the truth of sth Fiil
to prove the authenticity of sth Fiil
to prove something to be genuine Fiil
to prove the authenticity of sth Fiil
to demonstrate something to someone Fiil
to prove yourself to someone Fiil
to prove yourself to someone Fiil
to prove someone right Fiil
to bear out someone Fiil
to prove someone wrong Fiil
to take someone apart Fiil
to prove someone still alive Fiil
to prove someone wrong Fiil
to prove the truth of one's statement Fiil
to prove someone guilty Fiil
to prove sb's innocence Fiil
to prove sb's guilt Fiil
to prove yourself to be something Fiil
to prove something to someone Fiil
to prove a point Fiil
to bear out something Fiil
to make something stick Fiil
to blow apart something Fiil
to take something apart Fiil
to verify Fiil
to carry one's point Fiil
to prove by facts Fiil
to prove necessary Fiil
to prove one's potential Fiil
to make good one's claims Fiil
to prove one's claim Fiil
to support one's claim Fiil
to drive the nail home Fiil
to bear out an assertation Fiil
to prove oneself Fiil
to prove one's identity Fiil
to prove ownership Fiil
to prove one's innocence Fiil
to vindicate oneself Fiil
to prove beyond doubt Fiil
to show by testimony Fiil
to confute Fiil
to prove the contrary Fiil
to prove one's lack of means Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

 1. İspat etmek