1. İsim, Hayvan Türleri eagle
aquiline

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Kartalgiller familyasından, beyazla karışık esmer renkte, ... çok büyük yırtıcı kuş
  2. Kartlaşmak” anlamına ... deyiminde geçer