1. boatman
  2. waterman
  3. sculler

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Kayığı ile ... taşıyan kimse