1. Fiil to sponsor
  2. Fiil to protect
  3. Fiil to care for
  4. Fiil to give someone preferential treatment
to push on a pupil Fiil
to bring forward a pupil Fiil
to back up someone Fiil
to be partial in favour of sb Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. İlgilenip korumak, ... himâye etmek