1. Fiil tekrar tekrar söylemek, sık sık tekrarlamak.
    Sue's mother had to keep after her to clean her bedroom.