keep as near as possible to the prices quoted

  1. Fiil teklif edilen fiyatlara mümkün olduğu kadar bağlı kalmak