1. Fiil uzak durmak/tutmak, alargada tutmak, yaklaş(tır)mamak, vermemek.
  2. uzak durmak.
birkaç gün uzak kalmak Fiil
kaçınmak Fiil
sakınmak Fiil
...'den uzak durmak Fiil
birini uzak tutmak Fiil
birini uzakta tutmak Fiil